Biztosítás

Ikon

Adatlap 383.85 KB 35 downloads

...
Ikon

Adatvédelmi tájékoztató 88.12 KB 9 downloads

...
Ikon

Kedvezményezett megjelölése 686.59 KB 19 downloads

...
Ikon

Segédlet 60.42 KB 30 downloads

...

2018. december 1-én a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete új szerződést kötött az UNION Biztosító ZRt.-vel annak érdekében, hogy a tagjai részére egy rendkívül kedvező – már napi 20 Ft-ért! – biztosítási lehetőséget tudjon nyújtani a jelen baleset- és életbiztosítás megkötésére.

Hiszen: Téged is bármikor, bárhol érhet baleset!

Ezért: A biztosítási védelem kiterjed a munkaidőre, illetve azon kívül is, a nap 24 órájára, és a világ összes országára!

A megkötött szerződés alapján ez egy olyan biztosítási csomag, amely tizenkettő szolgáltatást nyújt tagjainak a balesetből származó sérülés, vagy annál súlyosabb egészségkárosodás után, ezen kívül halál esetére is.

A biztosítási védelem a regisztrálás után azonnal indul, kivéve a betegségi kockázatoknál egy hónap, a kritikus betegségek esetén pedig kettő hónap a várokazási idő.

A belépőnek „csak” be kell lépni, más dolga nincs, hiszen utána mindent a PVDSz „intéz”!

Belépési feltételek:
Elengedhetetlenül szükséges a PVDSz tagsági viszony megléte.
Belépési életkor: 18 év és 70 év között.
Kivételt képez a nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülök köre, ugyanis az ilyen ellátásban részesülők életkortól függően sem létesíthetnek tagsági viszonyt, a magas kockázatviselés miatt.
További kedvezmény, hogy a szakszervezeti tagok családtagjai – hozzátartozói alapon – is beléphetnek a biztosításba.

A belépéshez szükséges nyomtatványok

  • Adatlap,
  • Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére
    A szakszervezeti tagdíj legtöbb esetben a munkabérből, míg a biztosítási díj fizetése minden esetben a tag lakossági folyószámlaszámáról kerül levonásra.
  • Kedvezményezett jelölési nyilatkozat.
Fontos a kitöltése abban az esetben is, ha valaki nem szeretne eltérni a törvényes öröklési rendtől, ugyanis halál esetén ennek a nyomtatványnak a hiányában a biztosító addig nem fizeti ki az igényelt szolgáltatásért járó összeget, míg a hagyatéki eljárás le nem zárul.

A nyomtatványokhoz kitöltési útmutató is készült, amely a DokumentumtárNyomtatványok menüpontból letölthető.
   
A fenti nyomtatványokat – kitöltve – a PVDSz központjába kell beküldeni:

1142 Budapest, Teleki Blanka u. 15-17

Így nincs sorban állás a folyószámlaszámot vezető baknál, a belépést követően és utána sem, hiszen a teljes ügyintézést a szakszervezet végzi el!

A szolgáltatás igénylése

Igénylőlapot telefonon, e-mailen, a PVDSz-től kell kérni, mivel a biztosítóval kötött szerződés értelmében a szerződő fél a PVDSz, a tag a biztosított.
 
A kitöltött „Igénylőlap”-hoz a kívánt szolgáltatás igénybevételéhez előírt orvosi igazolást vagy igazolásokat kell csatolni, majd ezt követően kell a dokumentumokat postázni a PVDSz-nek.
 
A kárrendezést szintén a szakszervezet intézi, a tagnak nincs vele dolga!
 
Az igényelt és kifizetett biztosítási összeget a tagnak a biztosító utalja a lakcímére, vagy az általa meghatározott folyószámlaszámra.
 
Ezek az összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek.

További fontos tudnivalók

Az első díjfizetési kötelezettség a belépést (regisztrálást) követő hónap 10-e.

A folyamatos biztosítási díjfizetés érdekében fontos, hogy a megjelölt (600 vagy 800 forint) biztosítási összeg minden hónapban álljon a lakossági folyószámlán rendelkezésre.
 
Amennyiben az adott hónapban valami okból kifolyólag nem történik levonás, úgy a következő hónapban természetesen dupla összegű levonás kerül terhelésre a folyószámlán.
 
A PVDSz és a biztosító által kötött szerződésben foglaltak alapján – három havi díjelmaradás esetén – törölnünk kell a nem fizető tagot a biztosítási nyilvántartásunkból, tehát tessék odafigyelni!
 
Az éves befizetett biztosítási díjösszegről adóalapot csökkentő igazolást állítunk ki, amely a tag éves adóalapját csökkenti az igazoláson szereplő összeggel.

Szolgáltatásunk

Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete

SMS

Az érdekvédelem hatékonyabb működéséért! Home A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) a vasutas munkavállalók minél szélesebb körű informálása érdekében mobiltelefon „sms” üzenet küldésével tájékoztatja az érdeklődőket a vasúttársaságnál történő eseményekről, valamint

Telefonszolgáltatás

Az érdekvédelem hatékonyabb működéséért! Home Akarsz a PVDSz több százas hívócsoportján belül INGYEN telefonálni, vagy KEDVEZMÉNYESEN mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen – és még nem vagy tagunk – akkor lépj be

Jogvédelem

Home Jogvédelem A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete kiemelt figyelmet fordít a tagjai jogvédelmére. Tagjainkat és sokszor a nálunk nem tagviszonnyal rendelkező munkavállalókat is teljes körű jogi védelemben részesítjük, ami a munkáltatóval szembeni

Érdekvédelem

Home Szakszervezetünk érdekvédelmi tevékenysége szilárd elvi alapokon és a magas színvonalú szakmai felkészültségen nyugszik: Az elvi alapokat biztosítja a tagsági álláspontok folyamatos figyelembe vétele, az országos szakszervezeti konföderációhoz fűződő kapcsolatok,