Skip to content

Tájékoztató a MÁV- START által bevezetett „elővárosi pótlék” meghosszabbításáról

Tájékoztató a MÁV- START által bevezetett „elővárosi pótlék” meghosszabbításáról

Tisztelt Címzettek!
Az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:
Budapest elővárosi közlekedésében a megnövekedett munkaterheléssel járó szolgálatok anyagi elismeréseként elővárosi pótlék bevezetésére került sor pilot jelleggel, 2020 januárjától egy éves határozott időtartamra.

Az intézkedés meghosszabbításra került a 2021. évre, egy év határozott időre változatlan jogosultsági feltételek szerint.

Az elővárosi pótlékra minden olyan, meghatározott munkakörben foglalkoztatott munkavállaló jogosult, aki elővárosi vonatot továbbít. Elővárosi vonatnak minősül a
hivatalos menetrendben „E” jelöléssel rendelkező vonat, továbbá a Technológiatervezés által kijelölt olyan vonatok, amelyek az elővárosi vonalrészeken az „E” jelölésű vonatok szerinti megállási renddel közlekednek. A jogosultság megállapításánál csak az elővárosi vonalrészen történő vonattovábbítás kerül figyelembe vételre és csak az ezen a részen szolgálatot ellátó személyzet jogosult a kifizetésre. A vonatok listáját a Technológiatervezés vágányzári közlekedés, vagy egyéb okból bekövetkező menetrend módosítás miatt alkalomszerűen, vagy időszakosan módosíthatja.

Változatlanul az alábbi munkakört betöltő munkavállalók jogosultak az elővárosi pótlékra:
a)  jegyvizsgáló (belföldi)
b)  jegyvizsgáló (nemzetközi)
c)  vezető jegyvizsgáló (belföldi)
d)  vezető jegyvizsgáló (nemzetközi)
Továbbiakban együtt: Jegyvizsgáló.

e) fedélzeti jegyellenőr Továbbiakban: Fedélzeti jegyellenőr.
Elővárosi pótlékra jogosult az a Munkáltatónál Mt. szerinti munkaviszonyban álló munkavállaló, aki
a 2021. évben az adott negyedéves elszámolási időszakban elővárosi vonaton teljesített szolgálatot, melybe nem számít bele az önköltségben történő utazás, az adott időszak (negyedév) utolsó napján is a fentebb felsorolt munkakörök valamelyikében került foglalkoztatásra, statisztikai állományban van, vagy a tárgyidőszak egy része alatt munkaviszonyra vonatkozó szabály (különösen az Mt.128.§-132.§-ai) alapján kötelezően biztosítandó fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe, illetve 30 napot meghaladó keresőképtelen állományban van.
Az elővárosi pótlék az elővárosi vonatokon szolgálatot teljesítő vonatkísérők részére, a ténylegesen továbbított elővárosi vonatok darabszámának megfelelően kerül kifizetésre.

A bérpótlék mértéke a 2021. évben 500 Ft/ „E” vonat a Jegyvizsgáló munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók esetében. Ettől eltérően,a Fedélzeti jegyellenőr munkakörben foglalkoztatott munkavállalók minden második „E” vonaton teljesített szolgálat után részesülnek 500 Ft kifizetésben ezen a jogcímen.

Az elővárosi pótlék kifizetésére a tavalyi évhez hasonlóan negyedévente egy összegben kerül sor, az adott negyedévet követő hónap munkabérével együtt –
2021. I. negyedévére vonatkozóan, az áprilisi bérekkel egy időben.

Mezei Vera
érdekvédelmi alelnök

Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete
e-mail: mezeiv@pvdsz.hu
telefon: +36-307-730-183

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!

Kedves Tagtársam!

Gyere és hozd el  barátaidat, családtagjaidat is

2024. július 13-án  a vasutas júliálisra a Vasúttörténeti Parkba!

Mi ott leszünk a PVDSz sátorban várunk.

Meglepetéssel is készülünk.