Skip to content

Tájékoztatás az adóalapot csökkentő igazolás kiadásáról

Tájékoztatás az adóalapot csökkentő igazolás kiadásáról

Az utóbbi időben többen érdeklődtetek, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően az idei évben
miért nem kaptatok adóalapot csökkentő igazolást. Azon tagoknak, akinek a munkáltató vonta le a munkabéréből a tagdíjat, annak a munkáltató az általa kiadott M30-ban feltüntette a levont tagdíj összegét. Aki egyénileg fizette meg a szakszervezeti tagdíjat, annak a PVDSz kiküldte az adóalapot csökkentő igazolást. Tehát a tagdíj ezen részével kapcsolatban nem történt változás.

A plusz tagdíjról (600, 800 forint), ami a csoportos biztosítási díj fedezetére szolgál, nem
állítottunk ki igazolást, melynek oka az szja törvényi változása. A változás következtében az
adóalap akkor csökkenthető, illetve igazolás akkor adható ki erről, ha biztosított havonta eleget
tett volna az adófizetési és bevallási kötelezettségének. Tekintettel arra, hogy ebben a körben adófizetésre nem került sor, így az adóalap sem csökkenthető, igazolás nem adható ki.

Megjegyeznénk, hogy az évközben adóként befizetett összeg nagyjából megegyezik az
adóbevallás során érvényesíteni kívánt összeggel.

Novák Lajos
könyvelő

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!