Skip to content

Szja-bevallás 2020: A legfontosabb tudnivalók.

Szja-bevallás 2020: A legfontosabb tudnivalók.

A 2020. adóévről 2021. május 20-áig kell benyújtani a személyi jövedelemadó (szja) bevallást és megfizetni az adót.

A 2020. évi szóló szja-bevallási nyomtatvány és kitöltési útmutató már elérhető a NAV honlapján (www.nav.gov.hu).

Az adóbevallás önállóan is elkészíthető, azonban a NAV a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások alapján 2021-ben is készít adóbevallási tervezetet, amelynek jóváhagyásával, kiegészítésével, illetve javításával egyszerűbben teljesíthető a bevallási kötelezettség.

Aki az adóbevallási tervezet adataival egyetért, nincs tennivalója (nem kell bevallást benyújtania, kivéve a mezőgazdasági őstermelőket, az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat), mely esetben a NAV által elkészített adóbevallási tervezet 2021. május 20-án automatikusan érvényes bevallássá válik.

Az adóbevallási tervezet 2021. március 15-étől megtekinthető, a NAV honlapjának SZJA aloldalán (www.nav.gov.hu/nav/szja/szja), Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztüli azonosítás után. A KAÜ olyan azonosítási szolgáltatás, amely az ügyfélkapu mellett lehetővé teszi az elektronikus személyigazolvánnyal és a telefonos azonosítóval való ügyintézést is.

Akinek nincs KAÜ azonosítója, adóazonosító jelének és születési dátumának megadásával 2021. március 16-áig kérheti a tervezet megküldését

– sms-ben a +36 (30) 344-4304-es telefonszámon a következő formában: SZJA szóköz adóazonosító jel szóköz születési dátum;
– a NAV honlapjáról letölthető „Kérelem az adóbevallási tervezet papír alapon történő átvételéhez” elnevezésű formanyomtatványon (BEVTERVK);

–  kötetlen formátumú levélben (megadva adóazonosító jelet és születési dátumot);
–  a NAV telefonos tájékoztató rendszerein keresztül (NAV Infóvonal: 1819 és ÜCC: 80-20 21 22);
–  személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

Aki az említett határidőig nem kéri a tervezet postai kiküldését, azt kizárólag a webes felületen tekintheti meg vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen kérheti ki.

Az adóbevallás elkészítéséhez, illetve a bevallási tervezet jóváhagyásához, kiegészítéséhez, javításához a kifizetők és munkáltatók által kiállított nélkülözhetetlen összesített igazolást 2021. február 1-jéig, az adóalapot vagy az adót csökkentő (kedvezményekhez kapcsolódó) egyéb igazolásokat legkésőbb 2021. február 15-éig kellett megkapni.

Az igazolásokat és minden egyéb, a kitöltéshez (az adóbevallási tervezet javításához, kiegészítéséhez) felhasznált okmányt, bizonylatot nem kell a bevalláshoz csatolni, de a bevallással együtt 2026. december 31-éig meg kell őrizni.

Aki nem tudja határidőben benyújtani az adóbevallást (javítani a bevallási tervezetet) az akadályoztatás megszűnése után 15 napon belül kell az adóbevallást benyújtania egy olyan kérelemmel együtt, amelyből kiderül a késedelem oka. Kivétel ez alól az a magánszemély, akinek az adóbevallási tervezete 2021. május 20-ával bevallássá vált. Esetében az akadályoztatás megszűnése után – ha szükséges – önellenőrzéssel módosítható a bevallás.
A nem egyéni vállalkozó vagy nem áfa fizetésére kötelezett magánszemély, ha az adóbevallási tervezetet nem tudja határidőben felülvizsgálni, vagy bevallását várhatóan nem tudja határidőben benyújtani, mert önhibáján kívül nem állnak rendelkezésére a szükséges iratok, igazolások, a bevallási késedelemről 2021. május 20-áig bejelentést tehet a NAV-hoz. Ebben az esetben az adóbevallási tervezet nem válik bevallássá, és 2021. november 20-áig a késedelem miatt a NAV nem szab ki mulasztási bírságot. Ekkor azonban az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül a bevallás benyújtásával egyidejűleg a késedelem igazolására vonatkozó kérelmet (igazolási kérelmet) szükséges benyújtani, kötetlen formában, a lakóhely szerinti adóigazgatósághoz címezve. Ha a határidő munkaszüneti napra esik, a határidő a legközelebbi munkanapon jár le.

Az adó megfizetése az adóbevallást nem pótolja, ezért a bevallási kötelezettséget akkor is teljesíteni kell, ha a kifizető/munkáltató az adót év közben pontosan a kötelezettséggel egyező adóelőleget vont le.

A papír-alapon kitöltött bevallás egyik példányát aláírva, ajánlott küldeményként kell postára adni. A NAV ügyfélszolgálatain beszerezhető bevallási egységcsomagban lévő borítékban postára adott bevallásért 2021. május 20-áig postai díjat nem kell fizetni.

A vállalkozási tevékenységet nem folytató és áfa fizetésére nem kötelezett magánszemély a személyijövedelemadó-bevallásában (adóbevallási tervezetében) nyilatkozhat úgy, hogy a bevallott, együttesen 500 ezer forintot meg nem haladó személyijövedelemadó- és szociálishozzájárulásiadó- fizetési kötelezettségét legfeljebb tizenkét hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti. A nyilatkozat megtételére előírt határidő – 2021. május 20. – jogvesztő, elmulasztása esetén a késedelem igazolására vonatkozó kérelmet nem lehet beadni.

E fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld értesítést, illetve csak akkor küld értesítést, ha a pótlékmentes részletfizetés feltételei nem állnak fenn. Az első részlet megfizetésének határideje a személyi jövedelemadó megfizetésének határideje, azaz 2021. május 20. A további részleteket pedig a választott időtartamtól függően, mindig az adott hónap 20-áig kell megfizetni.

Ha az esedékes részletet befizetése időben nem történik meg, a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ekkor a NAV a tartozás fennmaradt részére 2021. május 20-ától késedelmi pótlékot is felszámít.

A fizetési kedvezmények további szabályairól a NAV honlapján az „Információs füzetek” menüpont alatt megtalálható 30. számú információs füzetből lehet tájékozódni.

Ha a bevallásban visszaigényelhető személyi jövedelemadót, szociális hozzájárulási adót, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást mutatkozik, és azok együttes teljes összegét a magánszemély nem kéri vissza, 20SZJA-170-ES lap kitöltésével rendelkezhet a visszajáró összeg más adónemre való átvezetésről vagy az átvezetések után fennmaradó összeg kiutalását is kérheti.

A visszajáró összeget a NAV a hibátlan adóbevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizeti vissza.

(www.adózóna.hu)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!