Skip to content

Október 17-én ismét ülésezett a Vasúti Érdekegyeztető Tanács 

Október 17-én ismét ülésezett a Vasúti Érdekegyeztető Tanács 

1. Az első napirendi pont az Együttműködési Megállapodás módosítása, egységes szerkezetbe foglalása volt, melynek keretében a megállapodás hatálya 2023. december 31-re hosszabbodott, illetve az egészségügyi szűrővizsgálat bekerült a dokumentumba.
2. Következő téma (második napirendi pont) – az infláció miatti – bérkompenzáció volt. A munkáltató képviselője elmondta. hogy a jelenlegi kedvezőtlen világpolitikai és gazdasági környezet miatt már eddig 200 milliárd forint többlet veszteséget szenvedett el a MÁV-Volán-csoport. Ez sajnos jelentősen visszafogta a költségvetést. Jelenleg nincs tulajdonosi felhatalmazás arra, hogy további szakszervezetek által kért bérkompenzációt hajtsanak végre.
Véleménye szerint további források bevonásáról a tulajdonossal a Közszolgáltató Vállalkozások Konzultációs Fórumán (KVKF) kell egyeztetni, ahol három minisztérium (PM, ITM, GFM) is részt vesz. Az elképzelések szerint a fórum összehívása még novemberben meg fog történni.
A munkáltató kötelezettséget vállalt azonban arra, hogy a MÁV Zrt. a létszámhiányból adódó bérmegtakarítás felosztásáról novemberben javaslatot készít a szakszervezeteknek.
3.A harmadik napirendi pont a KSz. módosítás volt. A felek megvitatták az előzetesen már (részben!) ismert javaslatokat. A munkáltatónak szakszervezeti oldal javaslatai közül az alábbiakat tudja elfogadni:
– az átvezénylési díj összege 2023 január 1-től 2000 Ft-ról 2500 Ft-ra nő (KSz, 29.§ 3.A)
– az osztott munkaidő egyoldalú felfüggesztése esetén 2023 január 1-től az érintettek havi 10000 Ft helyett 14.000 Ft/hó összegre jogosultak (KSz 33.§)
– a rendkívüli meleg időjárás esetén a pihenő és munkaszüneti napokra elrendelt felügyeleti készenlét időszaka az eddigi 10-18 óra közötti időszak helyett 8-18 óra közötti időszakra változik (KSz 38.§ 3.)
A szakszervezetek javaslatai közül több a ruházattal volt kapcsolatos, mellyel kapcsolatban a felek megállapodtak, hogy azt Ruházati Bizottság fogja tárgyalni.
Felmerült továbbá a saját tulajdonú gépjárművel történő munkába járás költségtérítésének megemelése. Ezzel kapcsolatban Steininger Zsolt elmondta, hogy ebben a témában a STRATOSZ (melynek tagja a MÁV Zrt.) megkereste a minisztériumot. Ha a válasz megérkezik, a téma ismételten napirendre kerül.
A többi felvetéssel kapcsolatban a tárgyalások folytatódnak.
4. A 353/2022. (IX. 19.) sz. Kormányrendeletben elrendelt maximum 18 C fokkal kapcsolatban kéri a munkáltató, hogy a munkáltatói túlkapásokat jelezze a szakszervezet a mielőbbi intézkedés miatt. A munkáltató tájékoztatta továbbá az érdekképviseleteket, hogy készül egy anyag, ami a helyzet – a lehetőségekhez képest – normális megoldását tűzte ki célul.
A felek a tárgyalásokat folytatják.

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!

Kedves Tagtársam!

Gyere és hozd el  barátaidat, családtagjaidat is

2024. július 13-án  a vasutas júliálisra a Vasúttörténeti Parkba!

Mi ott leszünk a PVDSz sátorban várunk.

Meglepetéssel is készülünk.