Skip to content

A MÁV Zrt. az alábbi tájékoztatást adta ki a jelenlegi szervezeti változásokról…

A MÁV Zrt. az alábbi tájékoztatást adta ki a jelenlegi szervezeti változásokról…

A MÁV Zrt. az alábbi tájékoztatást adta ki a jelenlegi szervezeti változásokról…

Tájékoztatás szervezeti változásokról
Az idei évben a MÁV Zrt.-ben több lépésben valósul meg a szervezeti átalakítás. Ennek legfőbb célja, hogy a vállalat a jövőben hatékonyabb szervezeti struktúrával, folyamatokkal és döntési szintekkel működjön.
Milyen változások történtek meg eddig?
Szétvált a csoportirányítási és a támogatás terület, kevesebb lett a vezető
2024. március 1-től megtörtént a csoportirányítási és a szervezet munkáját támogató (úgynevezett non-core) tevékenységek szétválasztása. A lépéssel összhangban a központi irányítás vezetői létszáma közel 20%-kal csökkent.
Csökkent az üzemi tanácsok száma, pontosításra került egyes főigazgatóságok feladatköre.
2024. március 21-én a MÁV Zrt. Igazgatósága (a továbbiakban: IG) elfogadta az Ingatlanfenntartási és gazdálkodási főigazgatóság szervezetei közötti feladatmegosztás, valamint a Stratégia és csoportirányítás főigazgatóság, az Infokommunikációs és technológiai rendszerek főigazgatóság, a Projektkoordinációs és monitoring igazgatóság és a Kontrolling igazgatóság feladatainak pontosítását.
Az IG elfogadta a Kutatás-fejlesztés (K+F) szervezet igazgatóságként való működését és az új Pályaműködtetési-beruházási koordináció szervezet létrehozását.
Az IG jóváhagyta a Sajtó és utastájékoztatás szervezet új elnevezést, valamint a Humánpartneri szervezet feladatainak kiegészítését a munkáltatói márkaépítés területi szintű feladataival, míg a
Közfoglalkoztatási iroda feladatai közé bekerültek a közérdekű munka büntetés körében végzendő foglalkoztatás feladatai.
Az IG továbbá jóváhagyta a munkáltatói jogkörgyakorlás rendjéről szóló utasítás módosítását, amely tartalmazta az üzemi tanácsot megillető egyes részvételi jogok tekintetében jogkörrel bíró munkáltatói jogkörgyakorlók körének megváltoztatását: az Üzemi tanácsok száma a javaslat elfogadásával 90-ről 7-re csökkent. A módosítás a munkavédelmi képviselők létszáma vonatkozásában a munkavédelmi törvény rendelkezései szerint, hasonló mértékű csökkenést jelent.
A fenti változások 2024.04.01. napjától hatályosak.
 
Mik a következő lépések?
Megújul az SzMSz és a DHL
A megújítást követően a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) új struktúrában kerül az Igazgatóság elé, ennek értelmében a jövőben a MÁV Zrt. Igazgatósága csak a főtevékenységi kör vezetők szintjéig (Mt. 208. § szerinti vezetői szintig) dönt a szervezet felépítéséről és működéséről.
Az IG számára átláthatóbb szervezeti felépítés kerül bemutatásra, a szervezetek stratégiai szintű feladatait tartalmazza, ezáltal támogatva a hatékonyabb döntéshozatalt.
A további, Mt. 208. § szint alatti szervezetek feladatai vezérigazgatói utasításban kerülnek szabályozásra. Ez a változás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy gyorsabban reagáljon a szervezeti módosítási igényekre.
A Döntési és Hatásköri lista (DHL) is megújul, azzal a céllal, hogy könnyen értelemezhetővé és áttekinthetővé váljon. Kialakításra kerül egy új, folyamatalapú DHL, amely folyamatgazdák kijelölésével szerveződik. Ez a változás javítja a döntési hatáskörök és a munkafolyamatok jobb egymásra épülését, valamint rugalmasabbá teszi a napi munkavégzés és a szabályozás összehangolását.
Átalakul a pályaműködtetés és beruházás terület
Elindult a pályaműködtetés és beruházás területének vizsgálata és elemzése is. Ennek elsődleges célja szintén a rugalmas, alkalmazkodásra kész szervezeti működés kialakítása a biztonságos működés fenntartása mellett. A tervezett szervezeti átalakítás alapelvei a központi és területi egységek közötti információáramlás javítása, az emberi erőforráshiány kezelése új megoldásokkal, valamint a pályavasúti területi igazgatóságok rendszerének átgondolása.
A karbantartási tevékenységek egységesítése, a párhuzamos tevékenységvégzés megszüntetése és a hatékonyabb munkafolyamat, egyszerűsített szervezeti struktúra és vezetői szintek csökkentése elengedhetetlen.
Az átalakításnál kiemelten fontos, hogy a területi egységek közötti együttműködés szorosabb legyen, ezzel is javítva a szolgáltatások minőségét és hatékonyságát. A fejlesztés és üzemeltetés szétválasztásával pedig egyértelműen elhatárolásra kerülnek a különböző szerepkörök, ezáltal növelve a munkafolyamatok átláthatóságát és hatékonyságát.
A pályaműködtetés és beruházás területének átalakítási folyamatában, már az előkészítés szakaszában kikérjük a társaság kollektív szerződést kötő szakszervezeteinek véleményét is.
Az átalakítás koncepciója az Igazgatóság részére bemutatásra kerül a soron következő igazgatósági ülésen.
Az előttünk álló időszak kihívásokat, de lehetőségeket is magába foglal, ezért törekszünk arra, hogy a folyamat minden fontosabb szakaszában tájékoztassuk a munkatársakat a várható változásokról.
MÁV Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes szervezet

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk minden tagtársunknak!