Feladataink

Get Adobe Flash player

Get Adobe Flash player


 

Tisztségviselőink

  Elnök: Dr. Laboda József
  Érdekvédelmi Alelnök: Enzsöl Róbert
  Szervezési Alelnök: Nagy Miklós
  PML Alelnök: Szentgyörgyi Mihály
  TEB Alelnök: Hegedűs István
  Forgalmi Alelnök: Tislér Gábor
  Elnökségi Tag: Káré István
     
  PML Szakági Választmány Ügyvezető: Vas István
       
  TEB Szakági Választmány Ügyvezető: Bihary Ferenc
     
  Forgalmi Szakági Választmány Ügyvezető: Bátori István
     
  Felügyelő-és Etikai Bizottság: Endrődi Miklós
    Fajka János
    Polyák László
     
  Elnökség: Dr. Laboda József
    Enzsöl Róbert
    Nagy Miklós
    Szentgyörgyi Mihály
    Hegedűs István
    Tislér Gábor
    Káré István
    Vas István
    Bihary Ferenc
    Bátori István
     
  Területi és Szakmai Képviselők  
     
  Budapest Fajka János
    Káré István
    Pintér Miklós
     
  Debrecen Papp Zoltán
    Dobos Bertalan
    Horváth Imre
     
  Miskolc Kolozsvári Sándor
    Szemán Dénes
    Prodán Ilona  
       
  Pécs Furulyás Róbert
    Karafiát Csilla
    Bihary Ferenc
     
  Szeged Kapitány András
    Darányi Zoltán
    Seprenyi József
     
  Szombathely Kamondi Miklós
    Süle István
    Németh Csaba

 

Tisztségviselőinkről

Járási Ferenc

Járási Ferenc 1959. március 17-én született Gyulán. Édesanyja Bányik Mária, édesapja Járási Károly.

Gyermekéveit Kétegyházán élte egy vasutas család harmadik gyermekeként. Nős volt, Hatvanban élt, három gyermek szerető édesapjaként.

Az általános iskola elvégzése után Budapesten folytatta tanulmányait az Út- és Vasútépítési Szakközépiskolában, itt érettségizett 1977-ben. A szülői ház igen szerény körülményei nem tették lehetővé számára, hogy tanulmányait egyetemen folytassa, így még ez év szeptember 1-jén munkába állt, mint vasútkarbantartó szakmunkás, a MÁV Hatvan-Salgótarján PFT Főnökségen. 1978-ban házasságot kötött Koczka Zsuzsannával, melyből három gyermek született: Kinga, Péter és Tamás. 1979-ben technikusi oklevelet szerzett a Kvassay Jenő Ipari Szakközépiskolában.

Szakmailag folyamatosan képezte magát, többször kapott kitüntetést: „Kiváló Ifjú Szakember”, „Kiváló Dolgozó”, „Kiváló ifjúságpolitikai Szakember”.

Közel két év katonai szolgálat után 1984-ben vonalkezelői beosztást töltött be, majd 1987-ben vasúti tiszti képesítést szerzett.

A VDSZSZ-ben eltöltött évek után, 1998-ban megalapította a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetét, amelynek első percétől elnöke volt. Kezdeményezte az „Alapítvány a pályavasutasokért”, a „Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár” létrehozását. Elindította és felelős kiadójaként írásaival gyarapította a „Nyílt Vonal Hézag Nélkül” című szakszervezeti havi lapot.

2000-ben személyügyi szervezői diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen, majd ugyanitt 2002-ben humánszervezői diplomával folytatta.

2005-ben került be a „WHO IS WHO MAGYARORSZÁGON” lexikonba, amely Magyarország vezető személyiségeinek életrajzi enciklopédiája.

Doktorátus előtt állt: „A Pályavasút EU konform átalakítása hazánk földrajzi és geopolitikai helyzetének tükrében” címmel írt dolgozatát sajnos nem tudta befejezni.

Járási Ferenc 2008. április 10-én, 49 évesen hunyt el. Mindvégig megőrizte a vasúthoz való szeretetét, a vasutasokkal való közvetlen, baráti kapcsolatát. A PVDSz elnökeként jelentős mértékben hozzájárult a MÁV kulturált munkaügyi kapcsolatokhoz, valamint a munkavállalók érdekeinek képviseletéhez.

2008. július 11-én, az 58. Vasutasnapon, több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként, melyet a vasútért és a vasutasokért tett, a „Vasút szolgálatáért” kitüntetés posztumusz arany fokozatában részesült.
 

Dr. Laboda József, elnök

 

1954-ben született, nős, három gyerek apja.

1968-1971 MÁV Landler Jenő Járműjavító Üzem járműszerkezeti lakatos ipari tanuló.

1971-től és jelenleg is folyamatos a MÁV munkaviszonya.

1982-től jogi előadó/jogtanácsos.

Végzettségei: Jogász, Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Budapest; Európai jogi szakjogász Pécsi Tudományi Egyetem; Közbeszerzési Referens  PTE;  Munkajogi Szakjogász PTE.

2007. október 01-től a PVDSz jogsegély szolgálatának a vezetője.

2010. május 18-tól a Szakszervezet Elnöke. 

 

Enzsöl Róbert, érdekvédelmi alelnök

1955-ben született, nős, két gyermek apja.

1982-ben Pénzügyi és Számviteli Főiskolán szerzett diplomát.

Felsőfokú Személyügyi, Nemzetközi ILO tanfolyamon vett részt.

Munkaügyi Felügyelői, Közigazgatási Szakvizsgával rendelkezik.

1993 óta szakszervezeti tisztségviselő.

 
 
 

Nagy Miklós, szervezési alelnök
1958-ban született, nős, egy gyermeke van.

1977-ben a Záhonyi PFT-nél kezdett, technikusként.

Szakszervezetünk alapító tagja.
 
Felsőfokú Pályaépítő–karbantartó képesítést szerez.
 
Szakszervezeti lapunknak a főszerkesztője.
 
 


Szentgyörgyi Mihály, PML alelnök

1967-ben született Budapesten.

1985-től áll a MÁV alkalmazásában, a Keleti pályaudvaron pályamester.

Vasútépítő, hídépítő és karbantartó technikus.

Tisztképzőn felsőfokú Pályaépítő–karbantartó képesítést szerez. 

Szakszervezetünk alapító tagja, 2003-tól állandóan kikért tisztségviselő.

 

Hegedűs István, TEB alelnök

 

 

Jászberényben született 1958-ban, két gyermeke van.

1979 óta MÁV dolgozó. A Balparti BBF-nél kezdte műszerészként.

Jelenleg nagykátai BBF dolgozója. Szakszervezetünk alapító tagja.
Tislér Gábor, forgalmi alelnök


1969-ben született Dombóváron, két gyermeke van.

1988-ban kezdte a vasúti pályafutását, mint forgalmi szolgálattevő Dombóvár állomáson.

Közben 1993-ban a MÁV tisztképzőn felsőfokú forgalmi tagozatán szerzett képesítést. Továbbá 2005-ben a Kaposvári egyetem pedagógiai főiskolai karán végzett.

Jelenleg Dombóvár forgalmi csomóponton forgalmi szolgálattevő 

 


Káré István, Elnökségi tag

 

1954-ben született Budapesten, három gyermek édesapja.

1972 óta áll a MÁV alkalmazásában.

Vasúti pályafutását felső vezeték szerelő munkakörben kezdte a Bp.-i Villamos vonal főnökségen.

Jelenleg elektrikus munkakörben dolgozik az Felsővezetéki és Alállomási Alosztály Istvántelki alállomásán.

 

Bátori István, Szakági Válaszmány Ügyvezető (forgalom)

1954-ben született, nős, három gyermek apja.

1972-ben lépett a munka világába, mint könyvelő. Vasúti pályafutása is 1972-ben kezdődött Budapest Déli pályaudvaron. Volt kocsirendező, váltókezelő, térfelvigyázó, vonatmenesztő térfelvigyázó, rendelkező forgalmi szolgálattevő.
1980 - 2010 között más-más állomáson rendelkező forgalmi szolgálattevő, térfőnök, forgalmi üzemegység-vezető, állomásfőnök volt.
Felsőfokú vasúti végzettsége: felsőfokú forgalmi tiszti képesítés 1977, felsőfokú állomásfőnöki képesítés 1990.
Felsőfokú állami iskolai végzettségei: személyügyi szervező – Janus Pannonius Tudományegyetem 1997, okleveles humán szervező – Janus Pannonius Tudományegyetem 1999, szakközgazdász, pénzügyi vállalkozási szakértő  – BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, pénzügyi - vállalkozási szak 2000, munkajogi szakokleveles tanácsadó – Pécsi Tudományegyetem 2012.
2010. június 01.-től a szakszervezet állandó kikért tisztségviselője.
Vas István, Szakági Válaszmány Ügyvezető (PML)

1955-ben született Salgótarjánban, két gyermeke van.

1974-ben érettségizett Budapesten, az út-vasút-hídépítő szakközépiskolában.
 
1979-ben szerzett technikusi végzettséget, majd 1987-ben Felsőfokú Vasúti Tiszti végzettséget Pályafenntartási és Építési szakon.
 
1974-től a MÁV dolgozója, MÁV Hatvan-Salgótarjáni Pályafenntartási Főnökség Somoskőújfalui szakaszon kezdett vasútépítő-karbantartó szakmunkásként.
 
1984-től pályamester, 1995-től főpályamester Hatvanban.
 
1984-1994 között VSZ Szb titkár. Jelenleg a PVDSz PML Szakági Választmány ügyvezetője.
 
Bihary Ferenc, Szakági Válaszmány Ügyvezető (TEB)
 

1963-ban született mezőtúron.

Nős három gyerek édesapja.

1986 óta a MÁV dolgozója.

Tisztképzőn felsőfokú biztosítóberendezési mester képesítést szerzett.

Jelenleg a Pécs Biztosítóberendezési Alosztályán dolgozik.

 
 

Szavazás

Szerinted 2015-ben javul a vasutasok helyzete?